HAKRIBI KORUPSAUN KOLUSAUN NEPOTISMU
Hapara korupsaun!, se O lakohi naukten sira goza...
KONTRA PENSAUN VITALISIA
“Lucia Lobato Tinan 5 hela iha Becora”

Tuesday, August 3, 2010

Korruption: Dili Court to try five officers of PNTL

The Dili District Court is scheduled to try five of the Timorese National Police (PNTL) officers who are suspected of being engaged in corrupting the state budget allocated to the joint operations in 2008.

O Tribunal Distrital de Díli está a marcar julgamento contra cinco Oficiais da Polícia Nacional Timorense (PNTL), suspeitas de envolvimento em corrupção do orçamento do Estado alocados para as operações conjuntas em 2008.

Pengadilan Distrik Dili dijadwalkan untuk mengadili lima oknum dari Polisi Nasional Timorense (PNTL), yang dicurigai terlibat dalam korupsi anggaran negara yang dialokasikan untuk operasi bersama pada tahun 2008.

Tribunal Distritu Dili prepara-an atu tesi-lia hasouru Polisia Nasional Timorense (PNTL) nain lima nebe evidencias hatudu katak sira halo "korupsaun" ba osan estadu nebe aloka ona ba Operasaun Halibur tinan 2008.

Fonte: Radio Televisaun Timor Leste , 3 August 2010

No comments:

Post a Comment